Koła naukowe działające przy Katedrze

Katedra ma w swej pieczy: 

Koło Naukowe Zarządzania Publicznego którego opiekunem jest dr Karolina Szymaniec Mlicka