Koła naukowe działające przy Katedrze

Katedra ma w swej pieczy: 

  1. Koło Naukowe Etyki
    (opiekun Koła - ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE).
  2. Koło Naukowe Zarządzania Bezpieczeństwem
    (opiekun Koła – dr Paweł Kocoń).

Przy Katedrze działa również Studencka Organizacja Public Relations "PRogress".