Okładki naszych książek

A. Frączkiewicz-Wronka: Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych
A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną
A. Frączkiewicz-Wronka: Usługi społeczne realizowane w partnerstwie
A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki
A. Frączkiewicz-Wronka: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia
A. Frączkiewicz-Wronka, A. Austen (red.): Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty
A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia
A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych
A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Performance Measurement in Public Organisations
A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen (red.): Public relations w jednostce samorządu terytorialnego
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '07
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '08
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10
J. Gołuchowski, A. Frączkiewicz-Wronka (red.): Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '11
R. Maćkowska (red.): Public relations - efektywne komunikowanie w teorii i praktyce
A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.): Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach
A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.): Public relations - doskonalenie procesu komunikowania
M. Kapias, A. Lipski, ks. G. Polok: Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu
ks. G. Polok (red.): Studia Ekonomiczne. Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne
P. Kocoń: Wizerunek organizacji żydowskich w Polsce
ks. I. Celary. ks. G. Polok (red.): Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym
P. Tworek: Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego
A.S. Barczak, P. Tworek (red.): Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
P. Tworek: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych
ks. G. Polok: Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych