Przejdź do menu Przejdź do treści

RESEARCHGATE:

http://www.researchgate.net/profile/Piotr_Tworek/publications/2

GOOGLE SCHOLAR:

http://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=YuoUmkUAAAAJ&view_op=list_works    

Monografie naukowe:  

 1. Piotr Tworek: Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 2. Krzysztof Marcinek, Monika Foltyn-Zarychta, Krystian Pera, Piotr Saługa, Piotr Tworek: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 3. Krzysztof Marcinek, Krystian Pera, Piotr Tworek, Dorota Adamek-Hyska, Marcin Tomecki: Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012.
 4. Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej. Red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak, Piotr Tworek. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 5. Piotr Tworek: Reakcja na ryzyko w działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.   

Artykuły naukowe (po doktoracie):

 1. P. Tworek: Ryzyko w działalności inwestycyjno-budowlanej – wybrane aspekty teoretyczne. [w:] Studia Ekonomiczne 2007. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach.
 2. H. Henzel, P. Tworek: Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa wyznacznikiem wzrostu jego wartości. [w:] Wartość przedsiębiorstwa inwestującego. Praca pod red. naukową H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 3. P. Tworek: Problematyka zarządzania ryzykiem w procesie realizacji inwestycji budowlanych – aspekty wybrane. [w:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej – aspekty teoretyczne i praktyczne. Praca zbiorowa pod red. H. Henzel. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2009.
 4. P. Tworek: Selected aspects of risk management in construction enterprises. Ekonomická Univerzita v Bratislave. 10th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 24th-25th November 2008. Vydavateľstvo EKONƠM, Bratislava 2009.
 5. P. Tworek: Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem. [w:] Nowoczesne przedsiębiorstwo, nowoczesna administracja publiczna. Materiały konferencyjne. Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Szczecin-Lublin, 24-25 kwietnia 2009.
 6. P. Tworek: Ryzyko w zarządzaniu rzeczowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi przedsiębiorstw. [w:] Zarządzanie finansami – aktualne wyzwania teorii i praktyki. 10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje, 22-24 kwietnia 2009.
 7. P. Tworek: The risk management system as a source of information and knowledge about hazards in construction companies – selected theoretical aspects. The 9th International Scientific Conference “Liberec Economic Forum 2009”. Technická Univerzita v Liberci. Liberec, 15th-16th September 2009.
 8. P. Tworek: Project risk management in the Polish construction industry – selected theoretical and practical aspects. The 8th International Conference “Strategic Management and its Support by Information Systems”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 9-11 September 2009.
 9. P. Tworek: The situation of Polish construction industry under the financial crisis – selected problems. VIIth International Scientific Conference “EU countries’ Economic Policies: Economic Crisis – Future Challenges”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Slezská Univerzita v Opavě. Ostrava-Opava-Trojanovice, 16th-18th September 2009.
 10. P. Tworek: Selected aspects of the investment decision making process in Polish corporations – a methodical approach. 7th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 9th-10th September 2009.
 11. P. Tworek: Investment strategies of Polish large construction companies – selected theoretical and practical problems. 7th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 9th-10th September 2009.
 12. P. Tworek: Selected theoretical aspects of managing the risk in projects in the construction industry. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: “Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie”. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Ciechocinek 22-24 listopada 2009 r.
 13. D. Adamek-Hyska, P. Tworek: Costs, price versus the risk in selected contracts in the construction industry in Poland. Ekonomická Univerzita v Bratislave. 11th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 30th November, Bratislava 2009.
 14. P. Tworek: The risk measurement in the operating activities of Polish coal-mines – selected aspects. [w:] Evropské finančni systémy 2009. Sbornik Přispěvků z Mezinárodni Vědeckě Konference, Masarykova Univerzita, Brno 2009.
 15. P. Tworek: Zastosowanie studium przypadków w procesie kształcenia studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach w świetle badań ankietowych. [w:] Dydaktyka finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Red. A. Kopiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 16. P. Tworek: Wykorzystanie wybranych metod nauczania w procesie kształcenia studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach – wyniki badań ankietowych. [w:] Dydaktyka finansów na kierunku Finanse i Rachunkowość. Red. A. Kopiński. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009
 17. J. Czempas, P. Tworek: Public projects and their major sources of financing in Poland after the accession into the European Union: the case of the Silesian voivodship. International Scientific Conference „Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses and Social Progress”, November 19-21, 2009, University of Szeged, Szeged, Hungary 2010.
 18. P. Tworek: Sources of risk in the activities of the largest construction companies in Poland – survey research. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010.
 19. P. Tworek: Some aspects of managing the risk in selected contracts in the construction industry [w:] Zarządzanie finansami – inwestycje, ryzyko, wycena. 11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin-Międzyzdroje, 21-23 kwietnia 2010.
 20. P. Tworek: The economic crisis in the Czech Republic and Poland: a case of the construction industry and the real estate market. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010.
 21. D. Adamek-Hyska, P. Tworek: Public-Private Partnership (PPP) as a way of risk distribution in public projects. International Scientific Conference European Financial Systems 2010. Masarykova Univerzita, Brno, 27th-28th May 2010.
 22. P. Tworek: Methods of risk reduction in investment projects. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: “Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie”. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Ciechocinek 21-23 listopada 2010 r.
 23. P. Tworek: Methods of risk identification in companies’ investment projects. 5th International Scientific Conference “Managing and Modeling of Financial Risks”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 8th-9th September 2010.
 24. P. Tworek: Risk management standards - the review of approaches and concepts. 5th International Scientific Conference “Managing and Modeling of Financial Risks”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 8th-9th September 2010.
 25. D. Adamek-Hyska, P. Tworek: Provisions for payables as an instrument used by construction and assembly companies in Poland to reduce consequences of risk in their operations. 12th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 29th-30th November, Bratislava 2010.
 26. P. Tworek: Methods or risk response in financing of companies’ investment projects. 12th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 29th-30th November, Bratislava 2010.
 27. P. Tworek: Zastosowanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. [w:] Nieruchomości - wycena, opłacalność, ryzyko. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, nr 1/2.
 28. P. Tworek: Fundamentals of Construction Risk Management (CRM). Selected theoretical and practical problems. [w:] Zarządzanie finansami – doświadczenia i perspektywy globalizacji. 12 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 13-15 kwietnia 2011.
 29. Piotr Tworek, Petr Valouch: The condition of construction industry in Poland and the Czech Republic under the financial crisis. Selected issues. [w:] Studia Ekonomiczne 2011. Red. nauk. K. Marcinek. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 30. P. Tworek: Risk factors in the activities of large construction and assembly companies. Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, 8 kwietnia 2011, KNEPO Business Club, Uniwersytet Gdański, Sopot 2011.
 31. P. Tworek: Methods, techniques and tools used by construction and assembly companies as responses to risks in their activities (survey research). Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt. „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, 8 kwietnia 2011, KNEPO Business Club, Uniwersytet Gdański, Sopot 2011.
 32. P. Tworek: Public investments as a way of stimulating the economic development in Poland. The 10th International Scientific Conference “Liberec Economic Forum 2011”. Technická Univerzita v Liberci. Liberec, 15th-16th September 2011.
 33. P. Tworek: Using selected networks methods in quantitative risk analysis in investment projects in construction. International Scientific Conference European Financial Systems 2011. Masarykova Univerzita, Brno, 3th June 2011.
 34. K. Śmietana, P. Tworek: Financing developers and contractors’ activities in theory and practice in Poland. 8th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 6th-7th September 2011.
 35. S. Bożek, P. Tworek: Risk Management Standardization in Entrepreneurship. Selected Issues. 8th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 6th-7th September 2011.
 36. K. Marcinek, M. Foltyn-Zarychta, P. Tworek: Decision-making process in entrepreneurship: methods of risk assessment in the practice of the largest Polish companies in the light of the empirical research. 13th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 29th-30th November, Bratislava 2011.
 37. S. Tchórzewski, P. Tworek: Managing risk in projects in coal-mining industry: the example of Polish coal-mines. 13th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 29th-30th November, Bratislava 2011.
 38. A. Korombel, P. Tworek: Risk management standards in entrepreneurship: fundamentals of a new risk management standard of ISO 31000:2009. 13th International Scientific Conference of Finance Department, “Finance and Risk” 29th-30th November, Bratislava 2011.
 39. P. Tworek: Sensitive Analysis and Break Event-Point Analysis as methods of risk quantification in companies’ investment projects - survey research. Scientific Journal “The New Economy” December 2011, No. 4. Vol. IV.
 40. P. Tworek: Integrated risk management in construction enterprises – theoretical approach. “Journal of Economics & Management” 2012, No. 1. Vol. I.
 41. P. Tworek: Quantitative risk analysis in investment projects in construction (advantages and disadvantages of selected methods). Zarządzanie i Finanse. “Journal of Management and Finance” Sopot 2012, Vol. 10, No. 1.
 42. P. Tworek: Excerpts from the scientific research on risk conducted among the largest Polish contractors. Zarządzanie i Finanse. “Journal of Management and Finance” Sopot 2012, Vol. 10, No. 1.
 43. A. Korombel, P. Tworek: Qualitative risk analysis as a stage of risk management in investment projects: advantages and disadvantages of selected methods – theoretical approach. „AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research” 2011, Vol. 1, Issue 2.
 44. P. Tworek: Risk in the production activities of the largest construction and assembly companies in Poland - survey research. The 7th International Scientific Conference „Business and Management’2012”, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius 2012.
 45. P. Tworek, E. Zagórska: Risk factors in investment projects executed in post-industrial areas – selected aspects. [w:] Zarządzanie finansami – upowszechnianie i transfer wyników badań. 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 18-20 kwietnia 2012.
 46. J. Czempas, P. Tworek: Public investments in Poland: changes of a structure of financing of public projects in the largest cities of Silesian voivodship in the period 2006-2010. Scientific Journal “The New Economy” 2012, No. 1.
 47. P. Tworek: The economic crisis in Poland: performance, investment opportunities and business risk - a case of the construction industry and real-estate market. Selected issues. 13 Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Praca zbiorowa pod red. nauk. D. Zarzeckiego. Uniwersytet Szczeciński, Kołobrzeg, 18-20 kwietnia 2012.
 48. P. Tworek: Plan risk response as a stage of risk management in investment projects in Polish and U.S. construction – methods, research. [In]: Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi. Economic Science, 2012, Volume 59, Issue 1.
 49. D. Adamek-Hyska, P. Tworek: Cost budgeting methods in construction projects in Poland. International Scientific Conference European Financial Systems 2012. Masarykova Univerzita. Brno, 25th-26th June 2012.
 50. P. Tworek: Excerpts from the empirical research on risk conducted among the largest construction and assembly companies in Poland. Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Finance and Risk, 30th November, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2012.
 51. D. Adamek-Hyska, P. Tworek: Cost budgets and control of construction project budgets in Poland – selected issues. Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Finance and Risk, 30th November, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2012.
 52. P. Tworek: Risk managers in the largest construction and assembly companies in Poland – survey research. 6th International Scientific Conference “Managing and Modeling of Financial Risks”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 10th-11th September 2012.
 53. P. Tworek: Managing risk in the construction industry: use of insurance by the largest Polish contractors in their activities in the light of the empirical research. 6th International Scientific Conference “Managing and Modeling of Financial Risks”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 10th-11th September 2012.
 54. P. Tworek, M. Tomecki: Risk and insurance in construction: insurance contracts used in investment process in Poland – selected legal and economics problems, survey research. 6th International Scientific Conference “Managing and Modeling of Financial Risks”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 10th-11th September 2012.
 55. P. Tworek: The investment decision-making process in entrepreneurship: advantages and disadvantages of selected financial methods used in projects evaluation. 9th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 9th-10th September 2013.
 56. P. Tworek, M. Tomecki: Risk allocation in contracts used in investment and construction processes in Poland – selected legal and economic problems. 9th International Conference “Financial Management of Firms and Financial Institutions”. VŠB - Technická Univerzita Ostrava. Ostrava, 9th-10th September 2013.
 57. P. Tworek: Methodical aspects of risk assessment in investment projects in construction (survey research). [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej. Red. nauk. A.S. Barczak, P. Tworek. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.
 58. T. Lis, P. Tworek: Long-term contracts in the light of tax law in the construction industry in Poland – selected problems. Electronic proceedings of the 15th International Scientific Conference on Finance and Risk, 25th-26th November, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2013.
 59. T. Lis, P. Tworek: Using international accounting standards in the construction industry in Poland. Electronic proceedings of the 15th International Scientific Conference on Finance and Risk, 25th-26th November, Ekonomická Univerzita v Bratislave, Bratislava 2013.
 60. P. Tworek: Zintegrowane zarządzanie ryzykiem jako funkcja wspomagająca kierowanie przedsiębiorstwem. „Marketing i Rynek” 2014, nr 5.
 61. P. Tworek: Behavioural aspects of risk management in investment processes in construction, [w:] . M. Čulik (ed.): Managing and Modeling of Financial Risks (PART III). Proceedings from 7th International Conference. VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2014, s. 832-839; ISBN: 978-80-248-3631-7;
 62. P. Tworek: Capital budgeting in enterprises: mutual relationships and dependencies between discount methods used in project evaluation, [w:] Proceedings of the 16th International Scientific Conference FINANCE AND RISK 2014 vol. 1. Publishing House EKONÓM, Bratislava 2014, s. 278-287; ISBN 978-80-225-3991-3
 63. P. Tworek: Wykorzystanie listy kontrolnej w zarządzaniu ryzykiem w organizacjach publicznych, [w:] . K.Z. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.): Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem – aspekty poznawcze. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2015, s. 196-210; ISBN: 978-83-7283-673-1
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca