Dr Hanna Kelm

  1. Kelm H. (2019, w druku) Skuteczność polityki rodzinnej w warunkach regresu demograficznego w Polsce, Wydawnictwo UE w Krakowie
  2. Brzozowski J., Kelm H., Lasek A. (2019) The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries [in:] Uusiautti S., Yeasmin N. (eds) Human Migration in the Arctic. Palgrave Macmillan, Singapore
  3. Ćwiklicki M., Kelm H. (red. nauk.) (2019) Kulturowe uwarunkowania zarządzania i komunikowania w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  4. Kelm H. (2019), Welfare states' reforming in the post-crisis European Union [in:] Getting Europe back to work. Crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Tomasz Brańka, and Joanna Skrzypczyńska (eds.), Poznań: Adam Mickiewicz University in Poznań
  5. Kelm H. (2018) Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy? [w:] Firmy rodzinne - zarządzanie, rozwój, przedsiębiorczość, tom XIX, zeszyt 7, cz.2, Przedsiębiorczość i zarządzanie
  6. Kelm H.(2017) Ochrona zdrowia matek oraz dzieci jako globalne dobro publiczne na przykładzie działań ONZ, vol. 8, nr 24, Horyzonty Polityki