Aktualności

W dniach 7-10.06.2022 dr Justyna Brzezińska zrealizowała cykl gościnnych wykładów (visiting lectures) dla studentów zagranicznych Erasmus, studiujących na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłady obejmowały tematykę: Survey sampling in... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dorobek naukowy naszego doktoranta został doceniony przez Redaktorów wielu prestiżowych czasopism naukowych. Mgr Jakub Kubiczek recenzuje artykuły naukowe dla następujących czasopism: Journal of Big Data (Springer, 140... [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Dorota Rozmus w ramach współpracy międzyuczelnianej opublikowała dwa wysoko punktowane artkuły w czasopiśmie Energies (140 punktów na liście MNiSW, IF = 3,004) Barczak A., Dembińska I., Rostkowski T., Szopik‐Depczyńska... [Więcej]
Dr Justyna Brzezińska w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy z University of Algarve (w miejscowości Faro w Portugalii), w dniach 9-11.02.2022, wygłosiła wykład pt. Categorical data analysis. Ze względu na wzmożone zagrożenie koronawirusem... [Więcej]
Dr Justyna Brzezińska otrzymała finansowanie w ramach programu Młodzi Naukowcy 2022 na działalność naukową dla indywidualnego projektu pt. Nowoczesna teoria pomiaru w ekonomii (Modern measurement theory in economics). [Więcej]
Miło nam poinformować, że dr Justyna Brzezińska opublikowała kolejną monografię naukową. Nosi ona tytuł Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych. Spis treści dostępny jest na stronie naszego Wydawnictw... [Więcej]
16 grudnia 2021 r., w trakcie spotkania opłatkowego, wręczone zostały Granty oraz Wyróżnienia Rektorskie, a wśród uhonorowanych osób znaleźli się również pracownicy naszej Katedry [Więcej]
W dniu 14.10.2021, podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, dr Justyna Brzezińska otrzymała indywidualną nagrodę Rektora stopnia trzeciego za osiągnięcia naukowe i naukowo-badawcze uzyskane w 2020 roku. ... [Więcej]
Miło nam poinformować, że podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 mgr Jakub Kubiczek odebrał z rąk Jej Magnificencji Rektor wyróżnienie dla młodych naukowców za opublikowanie artykułu pt. Challenges in Reporting the COVID-19 Spread and its... [Więcej]
Dr Justyna Brzezińska w ramach programu Erasmus+ oraz współpracy z Università degli studi di Verona we Włoszech, w dniach 28-30.09.2021, wygłosiła wykład pt. "Statistics". Wykład ten przeznaczonych był dla studentów drugiego stopnia i zawierał... [Więcej]