Zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych

Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych prowadzą wykłady oraz ćwiczenia zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń oraz na Wydziale Zarządzania. Prowadzone zajęcia obejmują przedmioty obowiązkowe, takie jak:

 • statystyka
 • statystyka opisowa
 • statystyka matematyczna
 • statystyka i ekonometria w finansach i rachunkowości
 • ekonometria
 • matematyka
 • matematyka finansowa
 • metody ilościowe w finansach

 jak również specjalnościowe:

 • analiza statystyczna w badaniach rynku
 • instrumenty finansowe o stałym dochodzie
 • metody i algorytmy optymalizacji
 • metody klasyfikacji w badaniach rynku
 • modelowanie ekonometryczne
 • modelowanie finansowe z arkuszem kalkulacyjnym
 • pochodne instrumenty finansowe
 • procesy stochastyczne
 • wielowymiarowa analiza statystyczna
 • zastosowanie Excela (VBA) w inżynierii finansowej

oraz przedmiot specjalnościowy na ścieżce angielskiej

 • International Business Research Methods

W ramach studiów doktoranckich prof. dr hab. E. Gatnar prowadzi przedmioty:

 • metody klasyfikacji i analizy danych w badaniach ekonomicznych
 • modele ekonometryczne w badaniach z zakresu finansów i bankowości

Wszystkie materiały dla studentów, które publikowane były poprzez stronę internetową Katedry, są teraz umieszczane na platformie Google Classroom. Dostęp do odpowiednich materiałów mają studenci konkretnych kierunków, studiujący dany przedmiot.