Przejdź do menu Przejdź do treści

Badania naukowe

Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych zajmują się szeroko rozumianymi metodami Wielowymiarowej Analizy Danych. Ze względu na specyfikę danych dotyczących zjawisk ekonomicznych, obszar naszych zainteresowań naukowych uwzględnia zarówno metody analiz dla danych ilościowych, jak i jakościowych.

Zakres zainteresowań pracowników obejmuje m.in.:

 • analizę skupień (metody taksonomiczne)
 • metody dyskryminacji (np. drzewa klasyfikacyjne, metodę wektorów nośnych SVM, podejście modelowe w dyskryminacji)
 • nieparametryczne metody regresji
 • podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji
 • analizę korespondencji
 • modele logarytmiczno-liniowe
 • modele klas ukrytych
 • metody wizualizacji danych

Współpraca międzynarodowa

Pracownicy Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych w ramach programu Erasmus Plus odwiedzili następujące uniwersytety:

 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Palermo, 18-23.05.2023 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Katanii, 13-18.03.2023 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Weronie, 3-5.10.2022 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet Techniczny w Dortmund, 26-30.09.2022 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Algarve (Faro), 9-11.02.2022 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Weronie, 28-30.09.2021 (więcej informacji tutaj
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Laponii, 24-28.02.2019 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Mediolanie, 6-8.06.2019 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Hong-Kongu, 25-29.03.2019 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Glasgow, 5-6.11.2018 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Rzymie, 17-19.05.2018 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Glasgow, 12-14.04.2018 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Bolonii, 24-27.09.2017 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Mediolanie, 20-24.03.2017 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Bolonii, 28-30.09.2015 (więcej informacji tutaj)
 • dr Justyna Brzezińska – Uniwersytet w Perugii, 3-5.06.2015 (więcej informacji tutaj)
 • dr Ewa Genge – Uniwersytet w Perugii, 16-20.03.2015 (więcej informacji tutaj)

Projekty badawcze

Projekty prowadzone w ramach działalności statutowej w części dotyczącej potencjału badawczego

w roku 2023

Tytuł: Modele statystyczne i ekonometryczne w analizach z zakresu makroekonomii i finansów. Etap III (3/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Ewa Genge, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, mgr Jakub Kubiczek

w roku 2022

Tytuł: Modele statystyczne i ekonometryczne w analizach z zakresu makroekonomii i finansów. Etap II (2/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, mgr Jakub Kubiczek

w roku 2021

Tytuł: Modele statystyczne i ekonometryczne w analizach z zakresu makroekonomii i finansów. Etap I (1/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, mgr Jakub Kubiczek

w roku 2020

Tytuł: Wielowymiarowa analiza statystyczna danych ekonomicznych. Etap III (3/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, mgr Jakub Kubiczek

w roku 2019

Tytuł: Wielowymiarowa analiza statystyczna danych ekonomicznych. Etap II (2/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok

w roku 2018

Tytuł: Wielowymiarowa analiza statystyczna danych ekonomicznych. Etap I (1/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok, Jakub Kubiczek

w roku 2017

Tytuł: Metody statystyczne w analizach gospodarczych i finansowych. Etap III (3/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok

w roku 2016

Tytuł: Metody statystyczne w analizach gospodarczych i finansowych. Etap II (2/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Ewa Genge, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok

w roku 2015

Tytuł: Metody statystyczne w analizach gospodarczych i finansowych. Etap I (1/3)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Justyna Brzezińska, dr Ewa Genge, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok

w roku 2014

Tytuł: Podejście modelowe i wielomodelowe w klasyfikacji. Etap VI
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar
Zespół badawczy: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar, dr Ewa Genge, dr Dorota Rozmus, dr Joanna Trzęsiok, dr Michał Trzęsiok

Projekty indywidualne finansowane z programu Młodzi Naukowcy

w roku 2022

Tytuł: Nowoczesna teoria pomiaru w ekonomii (Modern measurement theory in economics)
Kierownik projektu: dr Justyna Brzezińska

w roku 2021

Tytuł: Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe
Kierownik projektu: dr Justyna Brzezińska

w roku 2020

Tytuł: Zastosowanie analizy klas ukrytych w segmentacji profilowej w badaniach ekonomicznych
Kierownik projektu: dr Justyna Brzezińska

w roku 2016

Tytuł: Zastosowanie modeli klas ukrytych w badaniach ekonomicznych
Kierownik projektu: dr Ewa Genge

Granty NCN realizowane i zrealizowane w Katedrze

Grant SONATA p.t. „Modele dyskretnych zmiennych ukrytych w badaniu jednorodności społeczno-ekonomicznych danych panelowych"
Kierownik projektu: dr Ewa Genge
okres realizacji:10.08.2017 - 9.08.2020


Grant Preludium p.t. "Modele logarytmiczno-liniowe w analizie danych jakościowych"
DEC-2012/05/N/HS4/00174
Kierownik projektu: dr Justyna Brzezińska
okres realizacji: 21.03.2013 - 20.03.2015

Projekt w ramach programu Horyzont 2020

Projekt  p.t. „ECO-BOT. Personalised ICT-tools for the Active Engagement of Consumers Towards Sustainable Energy"
Kierownik projektu: dr Sylwia Słupik
Zespół badawczy: dr Sylwia Słupik (KPSiG), dr Joanna Kos-Łabędowicz (KMSE), dr Joanna Trzęsiok (KAGiF), dr inż. Paweł Lorek (KIE)
okres realizacji: 11.2017 - 06.2021

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3