Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja wstępna

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych powstała na mocy Zarządzenia Rektora (nr 37/13) z dnia 22 maja 2013 r. Katedra funkcjonuje obecnie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, a jej Kierownikiem jest prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

Profil zainteresowań i prac naukowo-badawczych pracowników Katedry związany jest głównie z szeroko pojętymi metodami i zastosowaniami wielowymiarowej analizy statystycznej. Zajmujemy się zarówno analizą danych ilościowych, jak i jakościowych, zaś wynikiem naszych prac są m.in. podręczniki dotyczące analizy statystycznej z wykorzystaniem programu R.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry obejmują przedmioty obowiązkowe, takie jak statystyka, ekonometria, czy matematyka oraz specjalnościowe, związane z naszymi zainteresowaniami naukowymi.

Jesteśmy stosunkowo młodą Katedrą, otwartą na wyzwania i chętną do podejmowania współpracy zarówno z zainteresowanymi osobami z innych Katedr, jak i z partnerami spoza Uczelni.

 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3