Kontakt

Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych

ul. Bogucicka 3a
40-287 Katowice
Budynek B, pok. 104

katedra.agif@ue.katowice.pl

Adres do korespondencji

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice