Publikacje pracowników Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych