Przejdź do menu Przejdź do treści

Artykuły w czasopismach naukowych

Artykuły pracowników opublikowane od momentu utworzenia Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych

Rok 2022

 


Rok 2021


Rok 2020

 

Rok 2019


Rok 2018


Rok 2017

 

Rok 2016

 

Rok 2015


Rok 2014

 • Gatnar E. (2014), Balance of payments statistics and external competitivenss of Poland, w: Jajuga K., Walesiak M. (red.), "Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, Wrocław, s. 9 – 18.
 • Gatnar E., Jajuga K., Wanat S. (2014), 50 lat Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, w: Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.) "50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki. Księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 37 – 105.
 • Brzezińska J. (2014), An analysis of Polish emigration using log-linear models, w: Pociecha J. (red.) "Models and Methods for Analysis and and Forecasting Economic Processes. Theory and Practice", Cracow University of Economics Press, Cracow, s. 151 – 163.
 • Brzezińska J. (2014), Wykorzystanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy bezrobocia w Polsce w latach 2004 – 2012, w: Jajuga K., Walesiak M. (red.), "Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, Wrocław, s. 95 – 103.
 • Brzezińska J. (2014), Zero cells problem in the analysis of contingency tables, w: "Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modeling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena", ed. by Monika Papiez, Slawomir Smiech, Foundation of the Cracow University of Economics, s. 28 – 36; ISBN CD-ROM: 978-83-62511-48-8; ISBN HTML: 978-83-62511-43-3.
 • Brzezińska J. (2014), Modelowe metody analizy danych wielowymiarowych tablic kontyngencji w badaniach opinii publicznej, w: Gatnar E., Maciejewski G. (red.), "Studia Ekonomiczne. Metody ilościowe w badaniach marketingowych", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (nr 195), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 11 – 20.
 • Genge E. (2014), A latent class analysis of the public attitude towards the euro adoption in Poland, "Advances in Data Analysis and Classification" 8(4), Springer, 427 – 442, 
  DOI: 10.1007/s11634-013-0156-0.
 • Genge E. (2014), Zastosowanie ukrytych modeli Markowa w analizie oszczędności wśród Polaków w: Kolonko J., Kończak G., (red.), "Studia Ekonomiczne. Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (nr 189), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 58 – 66.
 • Trzęsiok J. (2014), Taksonomiczna analiza krajów pod względem dzietności oraz innych czynników demograficznych, w: Jajuga K., Walesiak M. (red.), "Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, Wrocław, 2014, s. 275 – 284.
 • Trzęsiok J. (2014), Porównanie zdolności predykcyjnych modelu regresji grzbietowej z wybranymi nieparametrycznymi modelami regresji, w: Mika J., Zeug-Żebro K. (red.), "Studia Ekonomiczne. Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (nr 191), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 65 – 74.
 • Trzęsiok J. (2014), Wykorzystanie regresji nieparametrycznej do wyceny wartości nieruchomości, w: Mika J., Miśkiewicz-Nawrocka M. (red.), "Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu" cz. 6., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2014, s. 50 – 61.
 • Trzęsiok M. (2014), Wybrane metody identyfikacji obserwacji oddalonych, w: Jajuga K., Walesiak M. (red.), "Taksonomia 22. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 327, Wrocław, s. 157 – 166 .
 • Trzęsiok M. (2014), O jakości danych w kontekście obserwacji oddalonych w wielowymiarowej analizie regresji, w: Mika J., Zeug–Żebro K. (red.), "Studia Ekonomiczne. Zastosowania metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu", nr 191, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 75 – 88.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3