Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminaria dyplomowe i magisterskie

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Promotor

Problematyka i przykładowe tematy prac

prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar 

Problematyka: analiza danych finansowych, funkcjonowanie banków centralnych, emisja pieniądza, instrumenty bezgotówkowe, polityka pieniężna, agregaty pieniężne, inflacja i jej pomiar

Wybrane tytuły prac (licencjackich i magisterskich) obronionych: 

 • Luzowanie ilościowe (QE) jako instrument niekonwencjonalnej polityki pieniężnej
 • Zwyczaje płatnicze młodych Polaków
 • Stabilność systemu bankowego w Polsce
 • Transformacja cyfrowa banków w Polsce
 • Wykorzystanie analizy finansowej do oceny sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie spółki giełdowej PKN Orlen S.A.
 • Włoski sektor bankowy wobec skutków kryzysu finansowego 2007-2008
 • Europejski Bank Centralny i jego rola w kryzysie 2008 roku
 • Zwyczaje płatnicze Polaków w czasie pandemii COVID-19
 • Analiza działań Narodowego Banku Polskiego w czasie kryzysu COVID-19 w latach 2020-2021
 • Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej i ich wykorzystanie w kryzysach w roku 2008 i 2020
 • Rynek kapitałowy w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
 • Inicjatywa Vollgeld w Szwajcarii – próba zmiany systemu kreacji pieniądza
 • Zachowania płatnicze Polaków na podstawie badań sondażowych

dr Justyna Brzezińska

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, metody wizualizacji danych jakościowych, analiza danych niemetrycznych, modele klas ukrytych, modele teorii odpowiedzi na pozycje testowe (modele IRT)

Propozycje tytułów prac: 

 • Analiza danych sondażowych w badaniach ekonomicznych
 • Analiza ubóstwa z wykorzystaniem metod wizualizacji
 • Badanie jakości życia z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych
 • Analiza korespondencji w badaniach ankietowych
 • Analiza rynku pracy z wykorzystaniem tablic kontyngencji 

dr Ewa Genge

Problematyka: wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza danych panelowych, analiza klas ukrytych, metody taksonomiczne, analiza danych o charakterze społeczno-ekonomicznym

Propozycje tytułów prac: 

 • Badanie subiektywnej percepcji położenia finansowego Polaków na przestrzeni kilku lat
 • Analiza skłonności do oszczędzania w polskim społeczeństwie
 • Nastawienie do imigrantów wśród obywateli UE
 • Zaufanie do instytucji publicznych i finansowych wśród Polaków
 • Ocena gotowości do zmian warunków pracy w Polsce
 • Ewolucja postaw macierzyńskich w społeczeństwie polskim

dr Dorota
Rozmus

Problematyka: porządkowanie liniowe, metody klasyfikacji, metody dyskryminacji, analiza czynnikowa, analiza wariancji, analiza korespondencji, analiza regresji, prognozy kombinowane

Wybrane tytuły prac obronionych:

 • Analiza wpływu czynników makroekonomicznych na rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania bankructwa polskich przedsiębiorstw
 • Wielowymiarowa analiza zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej w 2020 roku
 • Analiza wpływu czynników makroekonomicznych na cenę akcji spółek bankowych wchodzących w skład indeksu sektorowego WIG-BANKI z wykorzystaniem metody MARSplines
 • Analiza czynników wpływających na wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych w Unii Europejskiej
 • Analiza porównawcza powiatowych rynków pracy województwa małopolskiego w latach 2020-2021
 • Analiza potencjału rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych dla województw Polski w latach 2018-2020
 • Analiza wpływu pandemii koronawirusa na strukturę wydatków gospodarstw domowych w Polsce
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3