Bancassurance w Polsce


Ukazała się nowa publikacja współautorstwa dr Janusza Cichy pt.: Bancassurance w Polsce. Podręcznik omawia praktyczne i teoretyczne aspekty współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi.