Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe

    W dniach 08-10.11.2017 roku, w Wiśle, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”. Po raz drugi zorganizowały ją dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej. Patronat nad Konferencją objęli: Komitet Nauk o Finansach PAN, Bankowcy dla Edukacji. Projekt sektorowy, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Polski Standard Płatności oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy.

    W Konferencji wzięło udział blisko 71 uczestników reprezentujących wszystkie wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (15 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Sesje plenarne i panelowe poświęcono szerokiej problematyce innowacji finansowych i zachodzącym zmianom w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, w wymiarze produktowym, jak i organizacyjnym, procesowym oraz marketingowym. Prezentowano przy tym metody ilościowe możliwe do stosowania w wybranych zagadnieniach finansów i ubezpieczeń. Wskazano także na potrzebę zastosowania rozwiązań cyfrowych w świecie finansów (FinTech).