Kolejna publikacja

Publikacja ukazuje i wyjaśnia prawdziwe mechanizmy i kryzysogenny charakter systemu finansowego.
Pozycja ta - ze względu na jasny i celny przekaz materii - powinna znaleźć się w kanonie podstawowych lektur każdego finansisty zarówno teoretyka, jak i praktyka.