Konferencja Innowacje w bankowości i finansach

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych  21 listopada 2014 roku już po raz trzeci zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Innowacje w finansach i bankowości” pod tegorocznym tytułem „ Innowacje finansowe a bezpieczeństwo systemu finansowego”. Tematyka tegorocznej konferencji  koncentrowała się między innymi wokół innowacji na rynkach finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem: innowacyjnych form komunikacji z bankiem, niestandardowych instrumentów polityki monetarnej banku centralnego; roli jednostki zapewnienia zgodności z regulacjami w procesie wprowadzania  nowego produktu bankowego na rynek oraz na innowacyjnym banku – analiza przypadku BBVA.  Poruszono także problematykę  ryzyka w aspekcie bezpieczeństwa systemu finansowego, a w szczególności: ryzyka systemowego ustrukturyzowanych produktów finansowych; metod  pomiaru ryzyka płynności w banku komercyjnym oraz ryzyka nowych technologii w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w banku. Na konferencji poświęcono także uwagę  innowacjom finansowym w inwestycjach, a przede wszystkim: rynkowi dzieł sztuki w latach 2012 – 2013 jako alternatywie innych form inwestowania; społeczno – ekonomicznym uwarunkowaniom dywersyfikacji portfolio oszczędnościowego gospodarstw domowych w Polsce;  efektywności wybranych programów opcji menedżerskich wśród polskich spółek w latach 2006 – 2014 oraz efektywności funduszy inwestycyjnych stosujących aktywne strategie zarządzania portfelem.  Konferencja obejmowała także tematykę innowacji finansowych w podmiotach gospodarczych, z uwzględnieniem dwóch aspektów: masowej wyceny nieruchomości oraz  innowacji finansowych w samorządach na skutek wejścia w życie art. 243 ustawy o finansach publicznych.  Istotnym elementem konferencji była dyskusja wokół poruszanej tematyki poruszanej w referatach, co  świadczy o dużym zainteresowaniu zagadnieniami.