Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody 2018” zakończona

W dniach 14-16.11.2018 roku, w Wiśle, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody 2018”.

Po raz trzeci zorganizowały ją dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej. Patronat nad Konferencją objęli: Komitet Nauk o Finansach PAN, Bankowcy dla Edukacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Polski Standard Płatności oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy.

W Konferencji wzięło udział blisko 73 uczestników reprezentujących wszystkie wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (18 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Sesje plenarne i panelowe poświęcono szerokiej problematyce innowacji finansowych i zachodzącym zmianom w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, w wymiarze produktowym, jak i organizacyjnym, procesowym oraz marketingowym. Prezentowano przy tym metody ilościowe możliwe do stosowania w wybranych zagadnieniach finansów i ubezpieczeń. Wskazano także na potrzebę zastosowania rozwiązań cyfrowych w świecie finansów (FinTech).

      

Dołącz do nas

Nasi partnerzy