Książka

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, jego kanały dystrybucji, przyczyny i skutki kryzysów w ujęciu teoretycznym oraz analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego.