Najnowsza publikacja Pracowników Katedry

Na początku lutego b.r. została wydana publikacja nakładem wydawnictwa CeDeWu.pl pt. "Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS" autorstwa dr Krystyny Mitręgi-Niestrój oraz dr Blandyny Puszer.

CIVETS czyli kraje: Kolumbia, Indonezja, Wietnam, Egipt, Turcja i RPA są uważane za kraje, które rozpoczną następny cykl wzrostu rynków wschodzących.

Kraje z tej grupy w większości posiadają młode społeczeństwo oraz dynamiczną grupę przedsiębiorców i znacznie szybciej niż dojrzałe gospodarki wyszły z kryzysu a nawet wcale go nie doświadczyły.

Pozycja "jeszcze ciepła". Polecamy.