Nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa Difin została wydana książka pt. "Zarządzanie gospodarcze w strefie euro" pod redakcją prof. dr hab. Joanny Żabińskiej i prof. dr hab. Jacka Pietruchy.

W publikacji omówiono nowe zasady zarządzania gospodarczego w strefie euro oraz przedstawiono najważniejsze luki przedkryzysowego zarządzania w kontekście przyczyn i mechanizmów kryzysu.

Polecamy.