Praca habilitacyjna Prof. UE dr hab. Moniki Klimontowicz wyróżniona w konkursie NBP

Miło nam poinformować, że decyzją kapituły VII Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk ekonomicznych dr hab. Monika Klimontowicz, Prof. UE pracownika Katedry Bankowości i Finansów, została laureatką wyróżnienia za pracę habilitacyjną „Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce – ujęcie modelowe”. W 2020 r. kapituła przyznała jedna nagrodę II stopnia i trzy wyróżnienia.