Pracownicy Katedry publikują w prestiżowym czasopiśmie !

Prof. zw. dr hab. Irena Pyka oraz dr Aleksandra Nocoń z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych opublikowały artykuł pt.: „Dynamics of Lending Activity of Polish Banking Sector towards Low Interest Rate Policy of Central Banks” w czasopiśmie Transformations in Business & Economics (nr ISSN: 1648-4460), który znajduje się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - tzw. ministerialna lista A (Impact Factor: 0,462).