Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie"

W dniach 8 i 9 maja, studenci Finansów i Rachunkowości w ramach Modułu 2 zadania 8 Projektu: "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie" wzięli udział w wizycie studyjnej w Narodowym Banku Polskim i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Celem wizyty było przybliżenie studentom znaczenia wizytowanych instytucji w gospodarce. Podczas pierwszego dnia studenci zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania NBP i rolą, jaką on pełni w gospodarce rynkowej. Zaprezentowano genezę i rozwój bankowości centralnej na ziemiach polskich, funkcje, organy i cele polityki pieniężnej. W dalszej kolejności:

1.      zapoznali się z codzienną pracą najważniejszego oddziału NBP, jaki mieści się w Warszawie,

2.      odwiedzili najpilniej strzeżone miejsce banku centralnego - sortownię i skarbiec NBP,

3.      przybliżona została działalność wybranych departamentów NBP: Departamentu Innowacji Finansowych, Departamentu Stabilności Finansowej oraz Departamentu Analiz Ekonomicznych.

Na koniec wizyty studenci otrzymali drobne upominki, wśród których była okolicznościowa moneta o nominale 5 zł wybita z okazji 100-lecia niepodległości RP.

W drugim dniu studenci gościli w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, gdzie mieli okazję poznać genezę i rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Podczas wizyty przybliżono im zasady funkcjonowania:

1.      giełdy papierów wartościowych (GPW w Warszawie SA),

2.      giełdy towarowej (Towarowej Giełdy Energii – TGE SA)

3.      rynkiem obligacji skarbowych organizowanym przez BondSpot SA.

4.      instytucji rozliczeniowo-rozrachunkowej na przykładzie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Wizytując siedzibę GPW umożliwiono studentom również wejście na salę notowań (tzw. parkiet), gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon używany podczas otwarcia i zamknięcia sesji giełdowej oraz podczas tzw. debiutów giełdowych.

Wizyta była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu dra Witolda Gradonia z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, który podczas wizyty studialnej pełnił funkcję opiekuna merytorycznego.