Seminarium pt. "Finanse dla niefinansistów"

W dniu 22 października br. odbyło się seminarium pt. "Finanse dla niefinansistów". Zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Celem seminarium było podniesienie świadomości osób fizycznych i firm odnośnie zagrożeń kryjących się za nierealnie atrakcyjnymi ofertami inwestycji finansowych. Motywem przewodnim Seminarium były natomiast dwa przesłania:

1. "Jeśli nie rozumiem budowy instrumentu i nie potrafię zidentyfikować związanego z nim ryzyka, nie korzystam z niego.”

2. ”Edukacja finansowa jednym z filarów stabilności systemu finansowego.”

W seminarium aktywnie brał udział Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych dr Witold Gradoń, który wygłosił wykład pt. „System finansowy jako krwioobieg pieniądza w gospodarce” oraz był jednym z panelistów podczas przeprowadzonych debat.

W seminarium również uczestniczył Pan Dariusz Halczok (Finanse z Ludzką Twarzą), natomiast moderatorem była Pani Barbara Cyganik (Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe „Barbara”).

Patronat honorowy nad seminarium objęty został przez Class Ladies, BC Doradztwo Finansowe, Finanse z Ludzką Twarzą, natomiast Partnerami Głównymi byli: Katowicka  Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Technicenter Sp. z o.o., oraz Fundusz Górnośląski S.A.

Seminarium wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów szkół średnich, doktorantów i pracowników naukowych, przedstawicieli biznesu i administracji publicznej, czego wyrazem była liczna ich reprezentacja i prowadzona podczas debat ożywiona dyskusja.