Uczestnictwo Pracownika Katedry w Międzynarodowej Konferencji w Maribor

W dniu 19.05.2020 r. dr Maria Czech uczestniczyła on-line w 4TH International Scientific Conference “Contemporary Challenges In Economic And Business Research” zorganizowanej przez Faculty of Economics and Business University of Maribor, gdzie wygłosiła referat pt. "Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development".