Udział w prestiżowej konferencji naszego Pracownika

W dniach 18-19 września mgr Aleksandra Nocoń uczestniczyła w konferencji
naukowej: "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej". Organizatorem
konferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji
ekonomicznej: "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro", realizowanego także
przez Nasz Uniwersytet. Podczas konferencji mgr Aleksandra Nocoń
zaprezentowała swój artykuł pt.: "Problemy dyscypliny regulacyjnej w
strefie euro po globalnym kryzysie finansowym". Stanowi on część
monografii pod red. nauk. K. Opolskiego, J. Górskiego: "Perspektywy i
wyzwania integracji europejskiej".