Webinarium FinTechyw Polsce - kluczowe czynniki sukcesu i bariery rozwoju

 

13 maja 2021 r. w ramach zajęć prowadzonych na specjalności Finanse i technologie cyfrowe (Sektor FinTech) odbyło się zorganizowane przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych webinarium pt. FinTechy w Polsce - kluczowe czynniki sukcesu i bariery rozwoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele dwóch polskich FinTechów: Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o.  (operator Systemu BLIK) - FinTech Roku 2019 wg Cashless.pl oraz Grzegorz Wójcik - prezes zarządu spółki Autenti - FinTech Roku2020 wg Cashless.pl, a także przedstawiciele środowiska naukowego oraz liczne grono studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Webinarium miało charakter otwarty i wzięło w nim udział ponad 130 osób. W imieniu społeczności akademickiej uczestników webinarium przywitała Dziekan Szkoły I i II stopnia, dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE. Webinarium prowadziła prof. dr hab. Janina Harasim, kierownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych.

W pierwszej kolejności zaproszeni goście krótko zaprezentowali swoje firmy, a następnie wzięli udział w dyskusji panelowej. W jej trakcie podzielili się swoimi doświadczeniami w budowaniu innowacyjnych przedsiębiorstw w sektorze nowoczesnych technologii cyfrowych. Podkreślili dużą wartość wcześniejszych doświadczeń związanych z pracą w korporacjach funkcjonujących na rynku mediów i w obszarze e-commerce, które pozwoliły im m.in. zidentyfikować luki rynkowe, w których stworzyli swoje startupy.

Pytani o główne wyzwania, zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju FinTechów wskazywali na kluczową rolę zbudowania zespołu, którego spoiwem jest wspólna pasja w budowaniu nowych rozwiązań, składającego się z osób o zróżnicowanych i uzupełniających się kompetencjach. Kluczowe według nich jest przy tym nie tyle formalne wykształcenie (które jest jednak bardzo potrzebne i cenne), ale przede wszystkim takie cechy charakteru, jak gotowość do szybkiego zdobywania wiedzy i determinacja w jej zdobywaniu, a także otwartość na zmiany i elastyczność w działaniu. Goście wskazywali również na nowe rodzaje ryzyka, z którymi borykają się nowo powstałe przedsiębiorstwa, związane z brakiem specjalistycznego zaplecza - marketingowego, prawnego, finansowego, itd., które posiadają duże korporacje, a które FinTechy muszą zbudować samodzielnie, dysponując dużo mniejszymi zasobami ludzkimi i finansowymi.

Istotną barierą rozwoju wielu FinTechów jest konieczność pozyskiwania kapitału na rozwój firmy. Pytani o problemy z tym związane goście akcentowali konieczność ciągłego wystawiania się na ocenę inwestorów, reprezentujących głównie firmy venture capital, poszukujące ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Podkreślali przy tym rolę kapitału relacyjnego i doboru takich inwestorów, którzy specjalizują się w finansowaniu przedsięwzięć z sektora nowoczesnych technologii i rozumieją ich specyfikę. Zwracali także uwagę na znaczenie dobrych relacji z inwestorami (którymi poza firmami VC są coraz częściej banki), opartych na zaufaniu i wiarygodności. Zaproszeni goście podkreślali, że w przezwyciężaniu trudności pomogło im bogate doświadczenie zawodowe, a także umiejętności zdobyte dzięki podejmowaniu trudnych wyzwań oraz determinacji i konsekwencji w realizacji innowacyjnych projektów.

W drugiej części webinarium goście odpowiadali na pytania studentów oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu.