Wykłady Pracowników Katedry w Nottingham

 

W dniach 27-30 marca 2017 r. pracownicy Katedry Bankowości i Rynków Finansowych: dr Aleksandra Nocoń oraz dr Tomasz Zieliński uczestniczyli w Global Responsibility Week organizowanym przez Nottingham Trent University.


Wykłady prowadzone były dla studentów finansów i ekonomii z zakresu polityki monetarnej banku centralnego oraz modelowania ryzyka kredytowego. Pracownicy uczestniczyli też w seminarium naukowym dotyczącym zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz rozwojem zrównoważonym.