Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

Ukazała się nowa publikacja pt.: "Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym" pod redakcją naukową J. Żabińskiej, K. Mitręgi-Niestrój oraz B. Puszer.

Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej.
Szczególna uwaga została poświęcona m. in. znaczeniu systemów wczesnego ostrzegania w przeciwdziałaniu występowania kryzysów finansowych.

Zapraszamy do lektury.