Przejdź do menu Przejdź do treści

Projekty realizowane ze środków budżetowych Uniwersytetu Ekonomicznego

 

 

ROK 2021

 

Kierownik projektu                       Zadanie badawcze
prof. dr hab. Janina Harasim   Digitalizacja a zmiany na rynku detalicznych usług finansowych       
prof. dr hab. Irena Pyka Rekomendacje i scenariusze zarządzania poziomem i jakością funduszy własnych banków - etap III 
prof. UE dr hab. Grażyna SzustakOchrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego - etap II     
prof. UE dr hab. Bożena Frączek Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego - etap II
dr Maria CzechCredit default swap w ocenie ryzyka kredytowego kraju w okresie pandemii COVID-19 w grupie Wyszehradzkiej

 

ROK 2020 

 

Kierownik projektu   Zadanie badawcze   
prof. dr hab. Janina Harasim  Gotówka w erze digitalizacji i rozwoju gospodarki cyfrowej 
prof. dr hab. Irena Pyka Instrumenty profilowania kapitału ryzyka bankowego po globalnym kryzysie finansowym - etap II
prof. UE dr hab. Grażyna Szustak Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego - etap I     
prof. UE dr hab. Bożena Frączek   Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego - etap I
dr Łukasz SzewczykŚwiadomość społeczna jako determinanta skuteczności systemów gwarantowania depozytów   

  

 ROK 2019

 

Kierownik projektu                  Zadanie badawcze 
prof. dr hab. Janina Harasim  FinTechy na rynku detalicznych usług finansowych – etap III 
prof. dr hab. Irena Pyka 

Poziom i jakość funduszy własnych banku z perspektywy nowych regulacji ostrożnościowych - etap I

 

dr Bożena Frączek Włączenie finansowe w sektorze przedsiębiorstw - etap III 
dr Łukasz Szewczyk Mechanizmy finansowania kryzysowego w instytucjach kredytowych     

 

 

 ROK 2018   

 

Kierownik projektu  
                                    
Zadanie badawcze   
prof. dr hab. Janina Harasim FinTechy a tradycyjni dostawcy detalicznych usług finansowych – etap II    
prof. dr hab. Irena Pyka Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmiany ich struktury właścicielskiej. Etap III
dr Bożena Frączek 

 

Włączenie finansowe w sektorze przedsiębiorstw - etap II

 

dr Łukasz Szewczyk Efektywność systemów gwarantowania depozytów 

 

 ROK 2017 

Kierownik projektu                                              Zadanie badawcze  
prof. dr hab. Irena PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorach bankowych wybranych państw Unii Europejskiej III etap: Analiza konsekwencji nowego ładu regulacyjnego w sektorach 
prof. dr hab. Irena Pyka Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - II etap
prof. dr hab. Janina Harasim  FinTechy na rynku detalicznych usług finansowych – etap I
dr Bożena FrączekWłączenie finansowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - etap I
dr Krystyna Mitręga-NiestrójRegionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - II etap
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI w. - etap III

 

dr Aleksandra Nocoń

W kierunku normalizacji współczesnej polityki pieniężnej  
dr Łukasz Szewczyk  Modele finansowania systemów gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej 

 

 ROK 2016

 

 Kierownik projektu                                                                                                

Zadanie badawcze                                                                                              
prof. dr hab. I. PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej - II etap; Ocena Stopnia realizacji założeń nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym strefy euro i wybranych państw członkowskich UE
prof. dr hab. Irena Pyka Repolonizacja banków w Polsce w warunkach zmian ich struktury właścicielskiej - I etap
prof. dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - III etap
dr Bożena FrączekZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy. Etap III - Poziom alfabetyzacji finansowej jako czynnik wpływający na preferencje młodych konsumentów finansowych. 
dr Krystyna Mitręga-NiestrójRegionalna integracja gospodarcza i walutowa w Afryce - I etap
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI w. - etap II
dr Aleksandra Nocoń

Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej – konsekwencje dla sfery realnej, sfery finansów oraz banków centralnych     

dr Łukasz Szewczyk Realizacja funkcji pomocowej przez systemy gwarantowania depozytów  

 

ROK 2015

Kierownik projektu 
         

Zadanie badawcze                                                                                                      
prof. dr hab. Irena Pyka

Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych. Etap III - Ryzyko a rentowność inwestycji na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych

prof. dr hab. Irena PykaKonsekwencje nowego ładu regulacyjnego w sektorze bankowym w wybranych państwach Unii Europejskiej
prof. dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - II etap
dr Bożena FrączekZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - II etap Pomiar  poziomu alfabetyzacji finansowej młodzieży w Polsce
dr Monika KlimontowiczModele biznesowe banków XXI wieku - etap I
dr Aleksandra NocońWeryfikacja empiryczna wskaźników oceny natężenia niestabilności sektora bankowego
dr Blandyna PuszerGlobalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11 - II etap
dr inż. Tomasz ZielińskiFinansowa represja w USA i krajach UE - II etap

 

 ROK 2014

Kierownik projektu                                 Zadanie badawcze

prof. dr hab. Irena Pyka

Inwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - II etap. Analiza aktywności inwestycyjnej. Determinanty skali aktywności oraz ograniczenia prawne i ekonomiczne.

prof. UE dr hab. Irena Pyka

 

Stabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - III etap

prof. UE dr hab. Janina Harasim

CIVETS a globalny kryzys finansowy - II etap

prof. UE dr hab. Janina HarasimAlternatywne usługi finansowe na rynku detalicznym - etap I
dr Krytyna Mitręga-Niestrój, dr Blandyna PuszerGlobalny kryzys finansowy a kraje N–11 ze szczególnym uwzględnieniem krajów MIST - etap I
dr Bożena Frączek, dr Monika KlimontowiczZakres edukacji finansowej w szkołach – stan obecny i perspektywy - etap I
dr inż. Tomasz Zieliński, dr Krystyna Mitręga-NiestrójZjawiska „arbitrażu regulacyjnego”, „negatywnej selekcji” i „zarażania” w świetle regulacji kapitałowych banku - etap I
mgr Aleksandra NocońInstrumenty dyscypliny regulacyjnej w ograniczaniu niestabilności sektora bankowego gospodarki globalnej

 

 

ROK 2013

Kierownik projektu                    Zadanie badawcze
prof. UE dr hab. Janina HarasimInnowacje w obrocie płatniczym w Polsce i na świecie - III etap
prof. UE dr hab. Janina HarasimCIVETS a globalny kryzys finansowy - I etap
prof. dr hab. Irena PykaStabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - II etap
prof. dr hab. Irena PykaInwestorzy kwalifikowani na rynku nieskarbowych dłużnych papierów wartościowych - I etap
mgr Monika KlimontowiczIdentyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap III
mgr Aleksandra SzunkePrzeobrażenia współczesnego sektora bankowego

 

  

ROK 2012

Kierownik projektuZadanie badawcze
prof. UE dr hab. Janina HarasimNowe instrumenty w płatnościach detalicznych w Polsce w świetle badań
prof. UE dr hab. Janina HarasimGlobalny kryzys finansowy a kraje BRIC
prof. dr hab. Irena PykaStabilność sektora bankowego wobec "exit strategy" - I etap
mgr Monika KlimontowiczIdentyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap II
mgr Aleksandra SzunkeNadzwyczajna polityka monetarna gospodarki globalnej

  

 

ROK 2011

Kierownik projektu
                               
Zadanie badawcze
prof. AE dr hab. Janina HarasimRozwój detalicznych instrumentów płatniczych w Polsce i na tle tendencji światowych
prof. AE dr hab. Irena PykaAnaliza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap III
dr Janusz CichyBank na rynku usług doradczych w Polsce
mgr Monika Klimontowicz Identyfikacja i sposoby pomiaru aktywów niematerialnych banku - etap I  
mgr Piotr DąbrowskiEfektywność rekomendacji domów maklerskich dla akcji z WIG 20 i pomiar wpływu upublicznienia rekomendacji na kursy instrumentów

 

 ROK 2010

Kierownik projektuZadanie badawcze
prof. AE dr hab. Janina HarasimWpływ SEPA i PSD na rynek płatności detalicznych w Unii Europejskiej i w Polsce. Etap II
prof. AE dr hab. Irena PykaAnaliza struktury i jakości portfela aktywów bankowych. Etap II
dr Joanna CichorskaObszary aktywności współczesnego banku
dr Janusz CichyFranszyza w strategii rozwojowej banku komercyjnego - analiza uwarunkowań prawnych i ekonomicznych
dr Bożena Frączek Skłonności behawioralne inwestorów na poszczególnych etapach cyklu giełdowego
dr inż. Tomasz ZielińskiRyzyko działalności inwestycyjnej banku w aspekcie kapitału ekonomicznego

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3