Aktualności

W dniach 8-10 kwietnia 2020 dr Maria Czech uczestniczyła w Virtual International Days in Quimper in IUT Quimper Université Bretagne Occidentale (UBO), France.  Dr Maria Czech prowadziła wykłady dla studentów, które dotyczyły wybranych metod... [Więcej]
W dniu 22 października br. odbyło się seminarium pt. "Finanse dla niefinansistów". Zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach. Celem seminarium było podniesienie świadomości osób... [Więcej]
14 października 2019 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  Podczas obchodów nagrodzeni zostali... [Więcej]
W dniach 8 i 9 maja, studenci Finansów i Rachunkowości w ramach Modułu 2 zadania 8 Projektu: "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie" wzięli udział w wizycie studyjnej w Narodowym Banku Polskim i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. ... [Więcej]
16 maja 2019 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych odbyło się seminarium naukowe pt. "Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i jej potencjał społeczno-finansowy" z udziałem przedstawicieli GZM, Agnieszki Szołtysik, Skarbnika... [Więcej]
Miło nam poinformować, że 11 kwietnia 2019 r. artykuł Pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Journal of Business Economics and Management. Artykuł naukowy pt. "Sectoral analysis of the... [Więcej]
Miło nam poinformować, że Pani Prof. dr hab. Janina Harasim została uznana za jedną z 20 najbardziej wpływowych kobiet w polskiej branży płatniczej. Ranking powstał w oparciu o autorską metodykę Cashless. Redakcja wytypowała nazwiska - jej zdaniem -... [Więcej]
11 stycznia 2019 r. z okazji Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018/2019  wicewojewoda śląski Robert Magdziarz w asyście rektora dr. hab. Roberta Tomanka, prof. UE, wręczył odznaczenia państwowe, nadane przez prezydenta RP. Wśród... [Więcej]
W dniach 14-16.11.2018 roku, w Wiśle, odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody 2018”. [Więcej]
12 października 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wręczył wyróżniającym się nauczycielom i naukowcom medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Rektora. Wśród nagrodzonych znaleźli się... [Więcej]