Aktualności

Najnowsza publikacja Pracowników Katedry

Na początku lutego b.r. została wydana publikacja nakładem wydawnictwa CeDeWu.pl pt. "Globalny kryzys finansowy a kraje CIVETS" autorstwa dr Krystyny Mitręgi-Niestrój oraz dr Blandyny Puszer. CIVETS czyli kraje: Kolumbia, Indonezja,... [Więcej]


Nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa Difin została wydana książka pt. "Zarządzanie gospodarcze w strefie euro" pod redakcją prof. dr hab. Joanny Żabińskiej i prof. dr hab. Jacka Pietruchy. W publikacji omówiono nowe zasady zarządzania gospodarczego w... [Więcej]


Konferencja Innowacje w bankowości i finansach

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych  21 listopada 2014 roku już po raz trzeci zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową z cyklu „Innowacje w finansach i bankowości” pod tegorocznym tytułem „ Innowacje finansowe a bezpieczeństwo... [Więcej]


NAGRODY !!!

NAGRODY Z okazji Dnia Edukacji liczne grono pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych zostało uhonorowane nagrodami i medalami.   Nagrodę Rektora indywidualną drugiego stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe uzyskane w 2013 r.... [Więcej]


Nasi Pracownicy w Kanadzie

Pracownicy Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, dr Bożena Frączek idr Monika Klimontowicz, wzięły udział w międzynarodowym kongresie"Innovation for Financial Services 2014", prezentując wyniki badańwłasnych omówione szerzej w... [Więcej]


Udział w prestiżowej konferencji naszego Pracownika

W dniach 18-19 września mgr Aleksandra Nocoń uczestniczyła w konferencjinaukowej: "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej". Organizatoremkonferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wewspółpracy z... [Więcej]


III Kongres Młodych Naukowców

W dniach 3-5 września 2014 r. w Słonecznym Brzegu w Bułgarii odbył się   III Kongres Młodych Naukowców „W poszukiwaniu ekonomicznej i finansowej stabilności: modele, strategie, polityka i perspektywy”. Organizatorem Kongresu była Katedra... [Więcej]