Aktualności

NAGRODY Z okazji Dnia Edukacji liczne grono pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych zostało uhonorowane nagrodami i medalami.   Nagrodę Rektora indywidualną drugiego stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe uzyskane w 2013 r.... [Więcej]
Pracownicy Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, dr Bożena Frączek idr Monika Klimontowicz, wzięły udział w międzynarodowym kongresie"Innovation for Financial Services 2014", prezentując wyniki badańwłasnych omówione szerzej w artykule pt.... [Więcej]
W dniach 18-19 września mgr Aleksandra Nocoń uczestniczyła w konferencjinaukowej: "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej". Organizatoremkonferencji był Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego wewspółpracy z Narodowym Bankiem... [Więcej]
W dniach 3-5 września 2014 r. w Słonecznym Brzegu w Bułgarii odbył się   III Kongres Młodych Naukowców „W poszukiwaniu ekonomicznej i finansowej stabilności: modele, strategie, polityka i perspektywy”. Organizatorem Kongresu była Katedra  Bankowości... [Więcej]
Ukazał się nowy podręcznik pod redakcją naukową prof. dr hab. Ireny Pyki pt.: "Bankowości komercyjna". Zapraszamy do lektury. Naprawdę warto. [Więcej]
Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia zagadnienia wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, jego kanały dystrybucji, przyczyny i skutki kryzysów w ujęciu teoretycznym oraz analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego. [Więcej]
Publikacja ukazuje i wyjaśnia prawdziwe mechanizmy i kryzysogenny charakter systemu finansowego.Pozycja ta - ze względu na jasny i celny przekaz materii - powinna znaleźć się w kanonie podstawowych lektur każdego finansisty zarówno teoretyka, jak i... [Więcej]
Ukazała się nowa publikacja pt.: "Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym" pod redakcją naukową J. Żabińskiej, K. Mitręgi-Niestrój oraz B. Puszer. Celem opracowania jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań... [Więcej]
Ukazała się nowa publikacja współautorstwa dr Janusza Cichy pt.: Bancassurance w Polsce. Podręcznik omawia praktyczne i teoretyczne aspekty współpracy banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi. [Więcej]