Przejdź do menu Przejdź do treści

Seminarium naukowe "Wielowymiarowy charakter wykluczenia finansowego i społecznego"

 

15 kwietnia Katedra Bankowości i Rynków Finansowych przy udziale Koła Naukowego Bankowości, zainaugurowała cykl seminariów na temat „Społecznych skutków wykluczenia finansowego”, realizowanych w ramach projektu pt. "Uwarunkowania rozwoju rynku finansowego. II etap". Kierownikiem projektu jest dr hab. Bożena Frączek, prof. UE.

Tematem pierwszego seminarium był „Wielowymiarowy charakter wykluczenia finansowego i społecznego”. Ze względu na sytuację pandemiczną seminarium odbyło się na platformie Google Meet. Udział wzięli przedstawiciele środowiska naukowego, praktyki gospodarczej oraz liczne grono studentów naszego Uniwersytetu. W imieniu Uczelni uczestników przywitała Prodziekan dr Krystyna Mitręga – Niestrój, a sesję poprowadziła dr Maria Czech. 

Tematyka spotkania dotyczyła różnych aspektów wykluczenia finansowego i społecznego, które zostało uznane za jeden z najbardziej powszechnych problemów współczesnej cywilizacji. Kolejni prelegenci przedstawiali znaczenie zjawiska wykluczenia w wielu obszarach życia i aktywności społecznej. Prof. UE dr hab. Bożena Frączek poruszyła problem znaczenia wykluczenia finansowego i przeciwstawiła mu pojęcie włączenia finansowego, opisując przyczyny i skutki tego zjawiska. Podkreśliła kwestię alfabetyzacji w procesie ograniczania wykluczenia finansowego. Kolejny prelegent, pan Mateusz Zając, Dyrektor Regionalny Programów Edukacji Ekonomicznej, zwrócił uwagę na rosnący problem wykluczenia wynikającego z braku dostępu do źródeł finansowania, a w szczególności na niepokojący wzrost udziału osób nieposiadających zdolności kredytowej. W tej grupie na wykluczenie narażeni są przede wszystkim ludzie młodzi i emeryci.  Z kolei dr Anna Gagat – Matuła z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ukazała znaczenie włączenia finansowego i społecznego osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Przedstawiła wpływ wizerunku tych osób kreowany w mediach na postrzeganie niepełnosprawności przez społeczeństwo. Na koniec studentki Koła Naukowego Bankowości działającego przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, panie Emilia Parkita, Olga Baranowska i Joanna Zdanowska przedstawiły przyczyny i skutki wykluczenia w obszarze internetowych transakcji finansowych. W tym celu omówiły poziom cyfryzacji polskiego społeczeństwa w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Seminarium zakończyła dyskusja, w której udział wzięli prelegenci oraz dr Witold Gradoń i dr Łukasz Szewczyk z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych. 

Seminarium podsumowała dr Joanna Cichorska z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych, która podkreśliła, że dla ograniczenia wykluczenia finansowego niezbędny jest stały wzrost poziomu edukacji finansowej i obywatelskiej. Zaprosiła też słuchaczy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu w całości poświęconym "Instytucjonalnym formom pomocy publicznej dla wykluczonych finansowo i społecznie", które odbędzie się 22 kwietnia.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3