Przejdź do menu Przejdź do treści

Dydaktyka w Katedrze

Przedmioty prowadzone w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych:

Nazwa przedmiotu

ANALIZA I MODELOWANIE RYZYKA FINANSOWEGO
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKU
BANKOWA OBSŁUGA KLIENTA

BANKOWOŚĆ
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA

BANKOWOŚĆ SPECJALISTYCZNA
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI FINANSOWYCH
DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA BANKÓW
E-FINANSE
FINANSE
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
FORMY PŁATNOŚCI W OBROCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM
FUNDUSZE PORĘCZENIOWE
INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE SEKTOR BANKOWY
KONGLOMERATY FINANSOWE
KONKURENCJA W SEKTORZE FINANSOWYM

MARKETING BANKOWY
MATLAB W ANALIZACH I MODELOWANIU FINANSOWYM
METODY INWESTOWANIA NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
METODY NUMERYCZNE W MODELOWANIU FINANSOWYM
METODY OCENY I ZABEZPIECZENIA RYZYKA INWESTYCYJNEGO
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA FINANSOWA
MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE
MODELOWANIE FINANSOWE Z ARKUSZEM KALKULACYJNYM
MODELOWANIE RYZYKA WALUTOWEGO I STOPY PROCENTOWEJ
NADZÓR NAD RYNKIEM FINANSOWYM
OCENA EFEKTYWNOŚCI BANKU

OCENA WYPŁACALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY
PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA BANKOWE

PODSTAWY FINANSÓW
POLITYKA PIENIĘŻNA
POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
PROBLEMY MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO W DOBIE GLOBALIZACJI
PROGNOZOWANIE W FINANSACH I BANKOWOŚCI
RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA
REGULACJE OSTROŻNOŚCIOWE W SEKTORZE BANKOWYM
REGULACJE W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH
ROZWÓJ RYNKU PŁATNOŚCI DETALICZNYCH
RYNEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
RYNEK KAPITAŁOWY I FINANSOWY
RYNKI FINANSOWE
RYNKI WALUTOWE

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW
RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH
SEKTOR FINANSOWY UNII EUROPEJSKIEJ
SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

STOPA PROCENTOWA W BANKOWOŚCI
SYSTEM ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI
TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
TRANSGRANICZNE USŁUGI FINANSOWE
WSPÓŁCZESNA POLITYKA PIENIĘŻNA
WSPÓŁPRACA BANKOWO-UBEZPIECZENIOWA
WYCENA PRODUKTÓW BANKOWYCH

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI BANKU
ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI
ZARZĄDZANIE PORTFELEM
ZARZĄDZANIE PORTFELEM INWESTYCYJNYM
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BANKU

CASE STUDIES IN INTERNATIONAL FINANCE
CONTEMPORARY ISSUES IN GLOBAL FINANCE
ECONOMIC AND FINANCIAL PROBLEMS OF SOUTH-EASTERN EUROPEAN COUNTRIES
INTERNATIONAL FINANCE
STOCK EXCHANGE & TRADINGDołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca