Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje wstępna

 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń od 1 lutego 2011 roku. Katedrą od momentu jej powstania do 30 września 2020 roku kierowała prof. zw. dr hab. Irena Pyka, a od 1 października 2020 roku kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Janina Harasim.

 

Działalność dydaktyczna i naukowa jej pracowników  koncentruje się na problemach funkcjonowania sektora bankowego i różnych segmentów rynku finansowego. Prace naukowo–badawcze Katedry Bankowości i Rynków Finansowych uwzględniają problemy odpowiadające współczesnym wyzwaniom systemu finansowego. Aktualnie koncentrują się na następujących obszarach tematycznych:

 

·  Nadzwyczajnej polityce monetarnej banków centralnych,
·  Sieci bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego,
·  Systemach płatności banków komercyjnych,
·  Rynku dłużnych papierów wartościowych,
·  Międzynarodowych rynkach finansowych,
·  Problemach ryzyka i stabilności finansowej.

 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych rozwija współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi, w tym z Technische Hochschule w Ingolstadt w Niemczech oraz Państwowym Uniwersytetem Ekonomii i Finansów w St. Petersburgu w Rosji.  Od roku 2010 Katedra realizuje w ramach współpracy ze Związkiem Banków Polskich projekt „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. W 2014 roku z inicjatywy Katedry Bankowości i Rynków Finansowych została podpisana umowa między Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach a Związkiem Banków Polskich, która upoważnia pracowników Katedry do prowadzenia kursów i egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB kończących się uzyskaniem stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

 

Od 2010 roku Katedra Bankowości i Rynków Finansowych jest głównym organizatorem Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców. Idea Kongresu powstała w ramach partnerskiej współpracy uczelni wyższych z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii oraz Serbii. Kongres Młodych Naukowców stał się okazją do prezentacji wyników badań naukowych i wymiany poglądów reprezentantów różnych dziedzin nauki. Efektem spotkań są coroczne publikacje wydawane w Niemczech i Czechach.

 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych jest także głównym organizatorem cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych „Innowacje w bankowości i finansach”. Pierwsza konferencja odbyła się w 2012 roku.

 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych zatrudnia 17 pracowników naukowych. W skład Katedry wchodzi 6 osób z tytułem naukowym profesora, w tym dwie na stanowisku profesora zwyczajnego, 4 osoby ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 10 osób ze stopniem naukowym doktora oraz 1 osoba ze stopniem magistra.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3