Przejdź do menu Przejdź do treści

Innowacje w bankowości i finansach 2013

Dnia 22 listopada 2013 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka CINiBA odbyła się zorganizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych,  II Konferencja Naukowa z cyklu "Innowacje w bankowości i finansach" pod tegorocznym tytułem "Innowacje a wzrost gospodarczy”.

Konferencję rozpoczął Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju Prof. UE dr hab. Robert Tomanek. Specjalne zaproszenie do uczestnictwa w Konferencji przyjęli Pan Piotr Kowalski - Prezes Zarządu Fitch Polska S.A. oraz Pan dr Mariusz Zygierewicz ze Związku Banków Polskich. 

Obrady Konferencji toczyły się w sekcjach:

  • innowacje a stabilność rynków finansowych,
  • innowacje w instytucjach finansowych,
  • innowacje finansowe w sferze realnej.

Problematyka poruszana w kolejnych sekcjach stanowiła każdorazowo podstawę do dyskusji oraz wymiany poglądów. Dyskusji poddawane były zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, jako że uczestnikami konferencji byli zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, jak i praktycy.  Poruszane problemy okazały się źródłem inspiracji do dalszych dyskusji w kuluarach. 

Podobnie jak ubiegłoroczna konferencja, również i ta były okazją nie tylko do zaprezentowania wysokiej jakości referatów i następującej po nich dyskusji, ale także nawiązania kontaktów z naukowcami oraz praktykami z całej Polski. Efektem konferencji jest recenzowana publikacja w Wydziałowych Studiach Ekonomicznych – Zeszytach Naukowych.

 

Galeria

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca