Przejdź do menu Przejdź do treści

Innowacje w bankowości i finansach 2016

W dniach 08-10.11.2016 roku, w Wiśle, odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu: „Innowacje w bankowości i finansach”. Tegoroczna Konferencja nosiła tytuł: "Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody 2016”.

Po raz pierwszy zorganizowały ją dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej.  Patronat nad Konferencją objęli: Komitet Nauk o Finansach PAN, Związek Banków Polskich, Polski Standard Płatności, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy.

W Konferencji wzięło udział blisko 80 uczestników reprezentujących wszystkie wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (16 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Sesje plenarne i panelowe poświęcono szerokiej problematyce innowacji finansowych i zachodzącym zmianom w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, w wymiarze produktowym, jak i organizacyjnym, procesowym oraz marketingowym. Prezentowano jednocześnie metody ilościowe możliwe do stosowania w wybranych zagadnieniach finansów i ubezpieczeń.

Konferencja pozwoliła przedyskutować aktualne trendy rozwoju innowacji finansowych oraz współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów, bankowości, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, w Polsce i na świecie, od strony teoretycznej i praktycznej. Wzajemna wymiana myśli i doświadczeń stworzyła obiecującą płaszczyznę przyszłej współpracy finansistów i ilościowców w podnoszonych na Konferencji obszarach.

Patronat nad konferencją objęli

Galeria

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3