Przejdź do menu Przejdź do treści

Innowacje w bankowości i finansach 2017

W dniach 08-10.11.2017 roku, w Wiśle, odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”.

Po raz drugi zorganizowały ją dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej. Patronat nad Konferencją objęli: Komitet Nauk o Finansach PAN, Bankowcy dla Edukacji. Projekt sektorowy, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Polski Standard Płatności oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy.

W Konferencji wzięło udział blisko 71 uczestników reprezentujących wszystkie wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (15 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN). Sesje plenarne i panelowe poświęcono szerokiej problematyce innowacji finansowych i zachodzącym zmianom w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i kapitałowym, w wymiarze produktowym, jak i organizacyjnym, procesowym oraz marketingowym. Prezentowano przy tym metody ilościowe możliwe do stosowania w wybranych zagadnieniach finansów i ubezpieczeń. Wskazano także na potrzebę zastosowania rozwiązań cyfrowych w świecie finansów (FinTech).

Uczestnicy byli zgodni co do tego, że przyszłość mają tylko te organizacje, które stale się uczą, szybko reagują na wyzwania zmieniającego się rynku i w ten sposób skutecznie budują przewagi konkurencyjne. Z kolei budowanie przewagi konkurencyjnej nie jest możliwe bez kreowania i wdrażania innowacji finansowych stanowiących nieodłączny element działalności każdej instytucji finansowej, a właściwe zarządzanie nimi jest równie ważne, jak przyjęty model biznesowy. Konferencja pozwoliła przedyskutować aktualne trendy rozwoju innowacji finansowych oraz współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów, bankowości, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, w Polsce i na świecie, od strony teoretycznej i praktycznej. Wzajemna wymiana myśli i doświadczeń potwierdziła płaszczyznę współpracy finansistów i ilościowców bowiem specyfika innowacji finansowych sprawia, że wymagają one zastosowania zaawansowanych metod ilościowych (matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych, komputerowych) dających możliwość pomiaru i modelowania innowacji we wszystkich ich wymiarach.

Galeria

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3