Przejdź do menu Przejdź do treści

Innowacje w bankowości i finansach 2018

W dniach 14-16.11.2018 roku w Wiśle odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe. Metody 2018”.

Po raz trzeci zorganizowały ją dwie katedry Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych oraz Katedra Matematyki Stosowanej.

Patronat nad Konferencją objęli: Komitet Nauk o Finansach PAN, Bankowcy dla Edukacji, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, Polski Standard Płatności oraz Mikołowski Bank Spółdzielczy. W Konferencji wzięło udział blisko 73 uczestników reprezentujących wszystkie wiodące i liczące się ośrodki naukowo-badawcze w Polsce (18 uczelni wyższych, Komitet Nauk o Finansach PAN oraz Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN).

Sesje plenarne i panelowe, które poświęcone były szerokiej problematyce innowacji finansowych i zachodzącym zmianom w sektorze finansowym, dotyczyły: 

  • prezentacji aktualnych trendów w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym innowacji we współczesnych systemach finansowych,
  • wskazania wpływu innowacji finansowych na zmiany zachowań kapitałodawców, kapitałobiorców, regulatorów i instytucji nadzorczych oraz pośredników finansowych,
  • wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metod ilościowych na gruncie ewoluujących i szeroko rozumianych teorii rynków finansowych,   
  • wskazania współczesnych kierunków rozwoju metod ilościowych stosowanych w obszarze finansów, bankowości i ubezpieczeń w Polsce i na świecie,
  • prezentacji teorii oraz praktyki metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem poprzez pryzmat konsolidujących się sektorów finansowych,
  • wskazanie roli rozwiązań cyfrowych (technologii) w świecie finansów (FinTech-y).

Uczestnicy reprezentowali zarówno podejście jakościowe, jak i ilościowe do analizowanych zjawisk świata finansów, podkreślając nieodzowne współzależności i korzyści wynikające z synergii metod jakościowych i ilościowych w badaniach naukowych. Byli zgodni co do tego, że przyszłość mają tylko te organizacje, które stale się uczą, rozwijają, szybko reagują na wyzwania zmieniającego się rynku i w ten sposób skutecznie budują przewagi konkurencyjne. Z kolei budowanie przewagi konkurencyjnej nie jest możliwe bez kreowania i wdrażania innowacji finansowych, stanowiących nieodłączny element działalności każdej instytucji finansowej, a właściwe zarządzanie nimi jest równie ważne, jak przyjęty model biznesowy.

Galeria

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3