Komitet organizacyjny

UE w Katowicach          UMCS w Lublinie 

 

dr Witold Gradoń - Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego  

dr Maria Czech

dr inż. Anna Pyka

dr Janusz Cichy

 

dr hab. Anna Korzeniowska

dr Ada Domańska