Kontakt

Photo of dr Maria  Czech

dr Maria Czech

Bogucicka 3
40-226 Katowice

dr inż. Anna Pyka

Bogucicka 3
40-226 Katowice

dr Janusz Cichy

Bogucicka 3
40-226 Katowice
Photo of dr Witold  Gradoń

dr Witold Gradoń

Bogucicka 3
40-226 Katowice

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
40-226 Katowice, ul. Bogucicka 14

e-mail: konferencja.birf@ue.katowice.pl