Przejdź do menu Przejdź do treści

O konferencji

Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym – teoria i praktyka 2022

Szanowni Państwo,

Zachęceni sukcesami poprzednich edycji Konferencji oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jej uczestników Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na kolejną Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem: „Innowacje na rynku finansowym, bankowym i ubezpieczeniowym – teoria i praktyka 2022", która odbędzie się 8-10 listopad 2022 r. w Ustroniu w hotelu Olympic Spa & Wellness.

Tematyka konferencji koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z działalnością instytucji finansowych, instrumentami finansowymi oraz innymi obszarami rynku finansowego, ze szczególnym naciskiem na innowacje finansowe. W globalnej gospodarce światowej zachowania i oczekiwania podmiotów zarówno sfery realnej, jak i finansowej podlegają coraz szybszym i szerokim  zmianom, często mających charakter innowacji finansowych. Świat relacji międzyludzkich przenika się i uzupełnia ze światem finansów i technologii cyfrowych redefiniując wiele aspektów naszego życia. Jednocześnie na rynku usług finansowych pojawiają się kolejne usługi, instrumenty, technologie oraz instytucje, których działalność wymusza zmiany dotychczasowego porządku i wywiera presję na rynkowych liderów.

Przyszłość mają tylko te organizacje, które stale się uczą, szybko reagują na wyzwania zmieniającego się rynku i w ten sposób skutecznie budują przewagę konkurencyjną. To sprawia, że kreowanie i wdrażanie innowacji finansowych stanowi współcześnie nieodłączny element działalności każdej instytucji finansowej, a właściwe zarządzanie nimi jest równie ważne, jak przyjęty model biznesowy. Przedmiotem Konferencji są zatem szeroko pojęte innowacje w bankowości i na rynkach finansowych, które współcześnie rozpatruje się w wymiarze zarówno produktowym, organizacyjnym, jak i procesowym oraz marketingowym. Przyjęte podejście pozwoli na ich analizę od strony teoretycznej oraz praktycznej.

Specyfika innowacji finansowych sprawia, że wymagają one zastosowania zaawansowanych metod badawczych dających możliwość pomiaru i modelowania innowacji we wszystkich ich wymiarach.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: 

 1. Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk,
 2. Narodowy Bank Polski,
 3. Komisja Nadzoru Finansowego,
 4. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 5. Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Partnerami Konferencji są: 

 1. Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 2. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Wsparcia finansowego Konferencji udzielili:

 1. Jako Sponsor - Polski Standard Płatności sp. z o.o.  
 2. Jako Darczyńca - Mikołowski Bank Spółdzielczy
 3. Jako Darczyńca - Lubelski Bank Spółdzielczy  
 4. Jako Darczyńca - Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3