Cele konferencji

Szeroka płaszczyzna tematyki Konferencji pozwala sformułować jej cele, którymi są:

  • identyfikacja innowacji w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym we współczesnych systemach finansowych,

  • wskazanie wpływu innowacji finansowych na modele biznesowe pośredników finansowych, zmiany zachowań konsumentów i inwestorów, a także działania podejmowane przez regulatorów i instytucje nadzorcze ,

  • wymiana poglądów i doświadczeń na temat znaczenia technologii cyfrowych w świecie finansów.