Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja „Pieniądz wczoraj, dziś, jutro, na Śląsku i nie tylko”

Dnia 23 maja 2018 roku odbyła się konferencja pt.; „Pieniądz wczoraj, dziś, jutro na Śląsku i nie tylko”, organizowana przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Muzeum Śląskim. To już kolejna tego typu inicjatywa Katedry łącząca środowisko akademickie z instytucjami partnerskimi.

Celem konferencji było przedstawienie historii pieniądza z terytorium Śląska i nie tylko. Ukazano przemiany pierwszych polskich banknotów i monet na przełomie stuleci oraz historię utworzenia pierwszego polskiego banku centralnego w XIX wieku, którego celem było wspieranie rozwoju gospodarczego kraju oraz emisja pieniądza.

Drugą część konferencji stanowiła debata na temat form współczesnego pieniądza pt.: „Przyszłość formy pieniądza – gotówkowa czy bezgotówkowa?”. W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

– Prof. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Katedra Bankowości i Rynków Finansowych),

– Robert Klepacz, zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego NBP,

– Prof. SGH dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

– Dariusz Mazurkiewicz, Prezes Polskiego Standardu Płatności sp. z o.o. 

Paneliści wskazywali na rosnące znaczenie płatności bezgotówkowych. Podkreślali korzyści związane z płatnościami bezgotówkowymi, jednocześnie identyfikując zachęty oraz bodźce stymulujące stosowanie płatności bezgotówkowych. Przedmiotem dyskusji były także innowacje w obszarze rynku płatności bezgotówkowych. Zwrócono szczególną uwagę na rosnące wykorzystanie płatności mobilnych, płatności peer-to-peer (P2P), czy biometrii głosu. Przedstawiono wzrastającą popularność systemu BLIK – polskiego systemu płatności mobilnych oraz nowe wyzwania i perspektywy jego rozwoju. Dyskusji panelistów towarzyszyła ankieta mobilna, w której wszyscy uczestnicy konferencji mogli uczestniczyli za pośrednictwem swoich smartfonów. 

Moderatorem debaty był dr inż. Tomasz Zieliński. 

Podsumowaniem konferencji była wizyta uczestników w Muzeum Śląskim.

Konferencja wpisuje się w cykl wydarzeń naukowych Katedry towarzyszących Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Innowacje w finansach, bankowości i ubezpieczeniach – teoria i praktyka. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe”. 

    

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3