Przejdź do menu Przejdź do treści

Konferencja naukowa "Sektory bankowe w Unii Europejskiej"

Katedra Bankowości  i Rynków Finansowych w dniu 2 grudnia 2016 r. zorganizowała konferencję naukową  będącą podsumowaniem projektu pt. „Sektory bankowe w Unii Europejskiej” finansowanego przez Narodowy Bank Polski.

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi reprezentujący środowisko uczelniane całej Polski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Szczeciński, Szkołę Główną Handlową w Warszawie), a także  Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach Grażyna Gruszka oraz zaproszeni kierownicy katedr i innych jednostek organizacyjnych Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, przedstawiciele środowiska biznesowego oraz doktoranci Uczelni i licznie reprezentowani studenci.

Konferencja stała się płaszczyzną przedyskutowania szeregu problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sektorów bankowych krajów Unii Europejskiej. Wystąpienia prelegentów koncentrowały się na zagadnieniach wybranych sektorów bankowych. Pierwsza sesja plenarna została poświęcona sektorom bankowym strefy euro. Druga sesja plenarna skoncentrowana była na problemach sektorów bankowym pozostajacych nadal poza granicami strefy euro.

Uczestnicy konferencji otrzymali monografię „Sektory bankowe w Unii Europejskiej”, której przygotowanie stanowiło integralny element projektu finansowanego przez Narodowy Bank Polski a realizowanego przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych UE w Katowicach. Przygotowana monografia ma charakter encyklopedyczny. Została podzielona na dwie części. Pierwsza jej część obejmuje zagadnienia związane z organizacją i zasadami funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych.   Z kolei druga część dotyczy charakterystyki 28  sektorów bankowych państw członkowskich Unii Europejskiej analizowanych w porządku alfabetycznym.

Monografia nawiązując do różnic i podobieństw w funkcjonowaniu poszczególnych sektorów bankowych krajów UE wychodzi naprzeciw potrzebom gromadzenia o nich rzeczywistej wiedzy. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców w tym, głównie środowiska naukowego i  biznesowego  w Polsce. Badania objęły lata 2005-2015 i  były przeprowadzone przez  pracowników Katedry Bankowości i Rynków Finansowych oraz naukowców zaproszonych do współpracy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce.   

 

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca