V Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców

 

Katedra Bankowości i Rynków Finansowych była organizatorem V Międzynarodowego Kongresu Młodych Naukowców „Europa w zmieniającym się świecie”, który odbył się w dniach 4-6 września 2016 r. w Koblencji w Niemczech.

 

Więcej informacji: www.icys.ue.katowice.pl