Przejdź do menu Przejdź do treści

Specjalność: Finanse i technologie cyfrowe

 

Studia I stopnia 

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse i technologie cyfrowe” prowadzona na kierunku Finanse i Rachunkowość powstała jako efekt postępu technologicznego, dokonującego się we wszystkich sektorach współczesnej gospodarki, w tym również w sektorze finansowym. Postęp ten prowadzi do zmian w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji, na rynku pojawiają się nowe formy pośrednictwa finansowego i firmy z branży IT ściśle ze sobą współpracujące.

Celem kształcenia na specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” jest przygotowanie jej absolwentów do wykonywania zawodu finansisty w warunkach dynamicznie postępującego procesu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Specjalność ma charakter unikatowy wskutek przygotowania koncepcji kształcenia w obszarze finansów, wzbogaconej o narzędzia technologii cyfrowej stosowanej coraz szerzej w biznesie.

 

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności otrzyma zaawansowaną i wyprofilowaną wiedzę z zakresu finansów wzbogaconą o akcesoria technologii cyfrowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” uzyska kwalifikacje umożliwiające mu efektywne wykorzystanie narzędzi techniki cyfrowej w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji funkcjonujących w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Absolwent specjalności będzie mieć możliwość poznania i lepszego zrozumienia procesów zachodzących w systemie finansowym gospodarki globalnej oraz zdobędzie innowacyjną wiedzę i nowe umiejętności z zakresu finansów.

Program specjalności ma charakter innowacyjny. Łączy bowiem wiedzę z zakresu finansów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Umiejętność wykorzystania szerokiej gamy narzędzi cyfrowych (m.in. SQL, systemów business intelligence) połączona z innowacyjną wiedzą finansową (np. z zakresu finansów cyfrowych, czy finansów społecznościowych) pozwoli na realizację praktycznych efektów w procesie kształcenia ekonomicznego i podniesie jego wartość w środowisku pracodawców.

Przedmioty specjalnościowe:

·         Współczesny system finansowy

·         Finanse cyfrowe

·         Metody i narzędzia badawcze w finansach

·         SQL w praktyce finansowej

·         Finanse społecznościowe

·         Informacja i sprawozdawczość instytucji finansowych

·         Systemy business intelligence w finansach

 

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia, m.in. w:

  • bankach i innych instytucjach finansowych,
  • podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, w tym świadczących na ich rzecz usługi outsourcingowe,
  • podmiotach niefinansowych,
  • firmach konsultingowych i audytorskich,
  • przedsiębiorstwach z branży IT.

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność tworzona wspólnie przez środowisko finansistów i informatyków, co zapewnia jej interdyscyplinarny wymiar i charakter, wpisujący się w trendy, obserwowane obecnie na rynku pracy.

Studenci studiujący na specjalności mają możliwość aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych, prowadzonych przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, tj. Kole Naukowym Bankowości i Kole Naukowym Inżynierii Finansowej oraz Kole Naukowym Glob- Fin, działającym przy Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej.

 

 Studia II stopnia

1. OPIS SPECJALNOŚCI

Specjalność „Finanse i technologie cyfrowe” powstała jako efekt postępu technologicznego, dokonującego się we wszystkich sektorach współczesnej gospodarki, w tym również w sektorze finansowym. Postęp ten prowadzi do zmian w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji, na rynku pojawiają się nowe formy pośrednictwa finansowego i firmy z branży IT ściśle ze sobą współpracujące.

Celem kształcenia na specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” jest przygotowanie jej absolwentów do wykonywania zawodu finansisty w warunkach dynamiczne postępującego procesu cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa. Specjalność ma charakter unikatowy wskutek przygotowania koncepcji kształcenia w obszarze finansów, wzbogaconej o narzędzia technologii cyfrowej stosowanej coraz szerzej w biznesie.

Studia drugiego stopnia na specjalności, umożliwiają wykorzystanie pogłębionej wiedzy i umiejętności z obszaru finansów i stosowanych w nich technologii cyfrowych, dając absolwentom skuteczną aplikację innowacji technicznych do zastosowań biznesowych. 

 

2. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Absolwent specjalności otrzyma pogłębioną i wyprofilowaną wiedzę z zakresu finansów wzbogaconą o akcesoria technologii cyfrowej. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności „Finanse i technologie cyfrowe” uzyska kwalifikacje umożliwiające mu efektywne wykorzystanie narzędzi techniki cyfrowej w gospodarce finansowej podmiotów i instytucji funkcjonujących w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Absolwent specjalności będzie mieć możliwość pogłębienia wiedzy na temat procesów zachodzących w systemie finansowym gospodarki globalnej oraz zdobędzie innowacyjną wiedzę i nowe umiejętności z zakresu finansów.

Program specjalności ma charakter innowacyjny. Łączy bowiem wiedzę z zakresu finansów z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Umiejętność wykorzystania szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych (w obszarze m.in. systemów ERP w działalności przedsiębiorstwa, czy sztucznej inteligencji w finansach), połączona z innowacyjną wiedzą finansową (np. z zakresu outsourcingu w instytucjach finansowych, doradztwa finansowego i inwestycyjnego, czy zarządzania ryzykiem finansowym oraz sektora FinTech w kontekście jego rosnącego znaczenia na rynku finansowym) pozwoli na realizację praktycznych efektów w procesie kształcenia ekonomicznego i podniesie jego wartość w środowisku pracodawców. Studenci po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności, ze względu na zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje, mają duże szanse na zajmowanie stanowisk menedżerskich w korporacjach finansowych, w tym prowadzących działalność w skali międzynarodowej.

Przedmioty specjalnościowe:

·         Sektor FinTech

·         Zarządzanie ryzykiem finansowym

·         Zastosowanie systemów ERP w finansach

·         Doradztwo finansowe i inwestycyjne

·         Inwestycje alternatywne

·         Outsourcing w instytucjach finansowych

·         Sztuczna inteligencja w finansach

 

3. GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia, m.in. w:

  • bankach i innych instytucjach finansowych,
  • podmiotach współpracujących z instytucjami finansowymi, w tym świadczących na ich rzecz usługi outsourcingowe,
  • podmiotach niefinansowych,
  • firmach konsultingowych i audytorskich,
  • przedsiębiorstwach z branży IT.

 

4. DODATKOWE INFORMACJE

Specjalność tworzona wspólnie przez środowisko finansistów i informatyków, co zapewnia jej interdyscyplinarny charakter, wpisujący się w trendy, obserwowane obecnie na rynku pracy.

Ukończenie studiów na specjalności znacząco ułatwia konkurowanie na rynku pracy, na którym niezwykle istotne jest łączenie wiedzy i umiejętności finansowych z szeroko rozumianymi kompetencjami cyfrowymi.

Studenci studiujący na specjalności mają możliwość aktywnego uczestnictwa w kołach naukowych, prowadzonych przy Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, tj. Kole Naukowym Bankowości i Kole Naukowym Inżynierii Finansowej oraz Kole Naukowym Glob- Fin, działającym przy Katedrze Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. 

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3