Przejdź do menu Przejdź do treści

Uczestnicy egzaminu

Egzamin ECB EFCB 3E organizowany jest dla wszystkich osób, którzy posiadają wiedzę z zakresu bankowości na wymaganym poziomie i pragną to potwierdzić otrzymaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Egzamin szczególnie skierowany jest do:

  • pracowników instytucji finansowych,
  • osób zainteresowanych pracą w bankowości, szczególnie studentów ostatnich lat o profilu finansowym lub ekonomicznym.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wiedzy z zakresu bankowości nabytej na kursach organizowanych przez Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach lub nabytej samodzielnie (patrz: Warianty od 1 do 4 w zakładce Kursy Przygotowujące do egzaminu…)

Organizacja egzaminu

  • Egzamin odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa ZBP
  • Egzamin jest pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, składający się ze 100 pytań
  • Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 60% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 60 punktów
  • Egzamin trwa 120 minut

Wyniki z egzaminów podawane są do wiadomości zdających niezwłocznie (do 1 godz.). Osoby, które uzyskały wymagane minimum otrzymują pisemne potwierdzenie zdania egzaminu. Certyfikat wysyłany jest w terminie późniejszym drogą pocztową na podany adres korespondencyjny.

Osobom, które nie zdały egzaminy przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie w nieprzekraczalnym terminie 1 roku od daty poprzedniego egzaminu.  

Więcej informacji w: Regulamin egzaminów

Źródła wiedzy w procesie przygotowania do kursu

  1. Standardy Dyplomowanego Pracownika Bankowego
  2. Podręcznik: Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E (2017).
  3. Dostępna na rynku aktualna literatura bankowa i źródła internetowe.
Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3