Przejdź do menu Przejdź do treści

STOPNIE ZAWODOWE
POTWIERDZONE CERTYFIKATEM ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

Pod patronatem Związku Banków Polskich opracowano System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Jest to system certyfikacji służący stałemu rozwojowi zawodowemu kadr finansowych w Polsce. Uczestnikami Systemu są: banki, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe oraz inne instytucje finansowe.

 

Na podstawie umowy podpisanej ze Związkiem Banków Polskich Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał uprawnienia do organizowania zajęć szkoleniowych oraz egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

 

Bezpośrednim wykonawcą umowy z ramach Uczelni jest Katedra Bankowości i Rynków Finansowych

 

Przystąpienie do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E umożliwia:

  • potwierdzenie i poszerzenie  posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności niezbędnych do pracy w instytucjach finansowych,
  • wzmocnienie swojej pozycji zawodowej na polskim i unijnym rynku finansowym,
  • uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu w języku angielskim firmowanego przez EBTN European Banking & Financial Services Training Association Asbl.
  • w przypadku przynajmniej 2-letniego stażu pracy w banku, ubiegania się także o stopień zawodowy „Dyplomowany Pracownik Bankowy” potwierdzonego Certyfikatem ZBP.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3