Przejdź do menu Przejdź do treści

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Korzyści z udziału w kursie przygotowawczym:

 • zrozumienie instrumentów systemu ekonomiczno-finansowego banku oraz sposobów osiągania wymaganych parametrów bezpieczeństwa banku, szans jego rozwoju i kształtowania korzystnej pozycji banku na rynku w celu zwiększenia zaufania publicznego,
 • nabycie umiejętności formułowania wniosków z przeprowadzanych porównań, analiz i ocen rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w banku lub jego oddziale oraz w podstawowych sferach funkcjonowania banku (organizacja, stosowane procedury, kadra pracownicza, zaplecze techniczne).

Program kursu obejmuje następujące moduły:

 1. Podstawowe elementy mechanizmu rynkowego
 2. System bankowy w Polsce
 3. Organizacja i zarządzanie bankiem
 4. Operacje krajowe
 5. Operacje zagraniczne
 6. Rachunkowość bankowa
 7. Analiza kredytowa i fundamentalna
 8. Marketing bankowy
 9. Rynek pieniężny i kapitałowy
 10. Zarządzanie aktywami i pasywami
 11. Audyt wewnętrzny, kontrola, audyt zewnętrzny działalności banku
 12. Informacja i informatyka bankowa
 13. Bezpieczeństwo prawne w działalności bankowej
 14. Elementy etyki

Opłaty za kurs będą zróżnicowane w zależności od wariantu kursu i obejmować będą przygotowanie szczegółowego programu kursu, przeprowadzenie kursu oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, testów i ćwiczeń.

WARIANT 1 - zakłada uczestnictwo w pełnym kursie przygotowawczym obejmującym wszystkie opisane wyżej moduły. Kurs przygotowawczy składałby się wówczas z siedmiu dwudniowych lub czternastu jednodniowych spotkań.

WARIANT 2 - zakłada, że uczestnicy kursu będą brali udział w wybranych modułach. Kurs przygotowawczy obejmowałby wówczas jedynie te moduły, które spotkałyby się z zainteresowaniem uczestników. Przygotowanie harmonogramu spotkań (14 jednodniowych modułów) poprzedzone zostanie zebraniem potrzeb uczestników. W tym wariancie uczestnicy kursu mieliby możliwość wybrania zakresu tematycznego, który ich zdaniem wymaga zrealizowania wraz z wykładowcą. Pozostały zakres materiału przyswajany byłby samodzielnie. 

WARIANT 3 - zakłada, że uczestnicy kursu będą przygotowywali się do egzaminu samodzielnie. Na kilka tygodni przed egzaminem zorganizowany zostanie dla nich egzamin próbny, którego celem będzie zdiagnozowanie braków wiedzy. Po przeprowadzeniu egzaminu przygotowany zostanie program dwudniowego kursu, którego zadaniem będzie uzupełnienie zdiagnozowanych podczas egzaminu luk w wiedzy i kompetencjach.

WARIANT 4 - zakłada, że uczestnicy kursu będą przygotowywali się do egzaminu samodzielnie, a pracownicy Katedry odpowiedzialni będą jedynie za zorganizowanie egzaminu.

Kursy przygotowawcze prowadzone są przy zastosowaniu tradycyjnych i nowoczesnych, interaktywnych metod pracy, co przyczynia się do wykorzystania w maksymalny sposób czasu kursu i odwołuje się do praktyki oraz doświadczeń jego uczestników.

Zgłoszenia uczestników prosimy kierować na adres: standardy@ue.katowice.pl

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3